Preturi Servicii

Preturi Eliberare Acte

  • Aviz psihologic pentru angajare sau menținere în funcție 70 lei
  • Aviz psihologic pentru obținerea permisului de conducere, categ. B 70 lei
  • Aviz psihologic pentru permis port-armă 200 lei
  • Raport de evaluare și psihodiagnostic copii/adulti 150 lei
  • Raport de evaluare și psihodiagnostic copii/adulți în vederea prezentării la Comisia de Handicap, Pensionare, Comisia de expertiză a Capacitătii de muncă 150 lei
  • Fișă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap/orientării școlare și profesionale și a planificării beneficiilor, serviciilor și intervențiilor pentru copilul cu dizabilități și/sau cerințe educative speciale 150 lei